Ενημερωθείτε και εκμεταλευτείτε τις ευκαιρίες

Ενημερωτικές διαλέξεις

Το σχολικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας προβλέπει τη διδασκαλία μαθημάτων που περιλαμβάνουν κεφάλαια για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα.

Το σχολικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας προβλέπει τη διδασκαλία μαθημάτων που περιλαμβάνουν κεφάλαια για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα.

Στόχος αυτών των διαλέξεων είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων των μαθητών γύρω από ευρωπαϊκά θέματα και εξελίξεις σε σχέση με την ΕΕ, καθώς επίσης η υποστήριξη του έργου των καθηγητών. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται η εξοικείωση των μαθητών με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών, η εμπέδωση στη συνείδησή τους της ανάγκης σεβασμού των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και της κατανόησης του ρόλου που θα κληθούν να διαδραματίσουν στη μελλοντική οργάνωση της ενωμένης Ευρώπης.

Α) Επισκέψεις λειτουργών του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο στα σχολεία

Οι επισκέψεις αυτές θα έχουν τη μορφή ενημερωτικής ημερίδας και θα πραγματοποιούνται σε σχολεία (Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές) καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για ομάδες μαθητών/τριών (μέχρι 30 άτομα). Οι ενημερωτικές διαλέξεις διαρκούν περίπου 90 λεπτά.

Γίνονται επίσης και εξειδικευμένες παρουσιάσεις για εκπαιδευτικούς

Η αίτηση (3) για την επίσκεψη λειτουργών του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο είναι διαθέσιμη πιο κάτω.

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των σχολείων που θα εξυπηρετηθούν είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 Β) Επισκέψεις σχολείων στο Σπίτι της ΕΕ

Διοργανώνονται επισκέψεις μαθητών Δημοτικών (5η και 6η τάξη), Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λεωφόρος Βύρωνος 30, 1096 Λευκωσία). Γίνονται δεκτές ομάδες μαθητών/τριών (μέχρι 30 άτομα). Οι ενημερωτικές διαλέξεις διαρκούν περίπου 90 λεπτά. Η αίτηση για την επίσκεψη σχολείων στο Σπίτι της ΕΕ είναι διαθέσιμη πιο κάτω.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον κ. Νεκτάριο Νικολαΐδη στην ηλεκτρονική διεύθυνση nektarios.nicolaides@europarl.europa.eu ή στο τηλ. 22870500. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

1. Αίτηση επίσκεψης στο Σπίτι της ΕΕ 2. Αίτηση για επίσκεψη στο σχολείο σας 3. Ενημερωτικές διαλέξεις διήμερο εκπαιδευτικού