Ενημερωθείτε και εκμεταλευτείτε τις ευκαιρίες

Euroscola

Μαθητές στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμώντας να δώσει στους νέους της Ευρώπης ηλικίας 16-18 ετών, τη δυνατότητα να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στις εμπειρίες τους, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τα σχέδιά τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργανώνει από το 1992, τις ημερίδες "EUROSCOLA" στο Στρασβούργο της Γαλλίας.

Οι ημερίδες αυτές γίνονται στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ολομέλειας, στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παίρνουν τη μορφή ενός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.  Οργανώνονται πολλές φορές το χρόνο με τη συμμετοχή 500 περίπου μαθητών Λυκείου από τα 27 κράτη μέλη της Ένωσης και ορισμένες φορές λαμβάνουν μέρος και μαθητές, οι οποίοι προέρχονται από υποψήφια για ένταξη κράτη.

Ο μηχανισμός του προγράμματος επιτρέπει σε παιδιά από διαφορετικές χώρες να έρθουν σε επαφή. Από τη στιγμή που θα εισέλθουν στο ΕΚ, παύουν να αντιπροσωπεύουν το σχολείο τους και εντάσσονται σε  πολύγλωσσες ομάδες των 100 περίπου μαθητών. Έτσι, οι συμμετέχοντες προκειμένου να επικοινωνήσουν με τους ομολόγους τους από τις άλλες χώρες, καλούνται να χρησιμοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις γλωσσικές τους γνώσεις.  

Στόχος του προγράμματος είναι:

  • Η εξοικείωση των νέων με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών
  • Η ευαισθητοποίηση τους στο ρόλο που θα κληθούν να παίξουν στη μελλοντική οργάνωση της Ευρώπης
  • Η συνειδητοποίηση της ανάγκης προάσπισης της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων
  • Η κατανόηση πως η μάθηση και η χρήση ξένων γλωσσών βοηθάει στην προσέγγιση, στην επίλυση των προβλημάτων, στην κατανόηση των απόψεων και των προσδοκιών του άλλου
  • Η εξοικείωση και εξεύρεση μέσων που θα τους επιτρέψουν στους νέους να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις και να αξιοποιήσουν την επιθυμία τους για προσφορά.

Πώς μπορείτε να λάβετε μέρος στο Euroscola;

1. Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Προτεραιότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα Euroscola έχουν τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”.
2. Διαγωνισμοί
Η επιλογή των μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα γίνεται μέσα από διαγωνισμούς που διοργανώνει το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Οι μαθητές που θα διακριθούν θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα "EUROSCOLA", με επιχορήγηση που καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής για κάθε μαθητή. Η αποστολή στο Στρασβούργο θα διαρκέσει δύο με τρεις ημέρες και τους μαθητές θα συνοδεύουν καθηγητές ή λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με το Euroscola πατήστε εδώ

Νεκτάριος Νικολαΐδης
Υπεύθυνος για τις σχέσεις με τα σχολεία
(+357) 22 870500
e-mail : nektarios.nicolaides@ep.europa.eu