Ενημερωθείτε και εκμεταλευτείτε τις ευκαιρίες

Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση της ιδέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας από τους νέους, παρέχοντάς τους σημαντικές γνώσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και, ιδίως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αυτό συνεπάγεται όχι μόνο την παροχή γνώσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την τριβή τους με θέματα ευρωπαϊκής ιθαγένειας: Τι σημαίνει η Ε.Ε. για την καθημερινή ζωή και τι μπορεί να κάνει κάποιος, για να διασφαλίσει ότι στο μέλλον η Ευρώπη θα είναι όπως την επιθυμεί. Οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα θα αποκτήσουν επίγνωση του ρόλου που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γενικότερα, στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Στο πρόγραμμα αυτό καλείται να συμμετάσχει η σχολική μονάδα στην ολότητά της προκειμένου στο τέλος της σχολικής χρονιάς να της απονεμηθεί ο τίτλος: «Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Οι σχολικές μονάδες, οι οποίες θα βραβευθούν, θα μπορούν να διατηρήσουν τον τίτλο αυτό για μία ακαδημαϊκή χρονιά, ενώ παράλληλα θα τοποθετηθεί σχετική πινακίδα στην πρόσοψη του σχολικού της κτηρίου. Τιμητικά διπλώματα θα απονεμηθούν στους/στις μαθητές/τριες και στους/στις εκπαιδευτικούς που θα λάβουν ενεργά μέρος σε όλες τις σχετικές δραστηριότητες που θα διοργανώσει η σχολική μονάδα.

Ενημερωθείτε και εκμεταλευτείτε τις ευκαιρίες