Ενημερωθείτε και εκμεταλευτείτε τις ευκαιρίες

Πρακτική Άσκηση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Στόχος της πρακτικής άσκησης Schuman είναι να συμβάλει στην εκπαίδευση των ευρωπαίων πολιτών, στην επαγγελματική τους κατάρτιση και στην παροχή πληρέστερης γνώσης σχετικά με τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επισημαίνεται ότι οι περίοδοι πρακτικής άσκησης δεν παρέχουν στους ασκούμενους δικαίωμα για περαιτέρω απασχόληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι υπάλληλοι προσλαμβάνονται κατόπιν διαγωνισμών που οργανώνονται από την https://europa.eu/epso/index_el.htm, EPSO οι συμβασιούχοι υπάλληλοι απασχολούνται βάσει των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύει η https://europa.eu/epso/index_el.htm EPSO.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να συμβάλει στην ευρωπαϊκή διαπαιδαγώγηση και την επαγγελματική επιμόρφωση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τους επιτρέψει να ενημερωθούν καλύτερα για τη φύση και το έργο του, προσφέρει ορισμένα είδη περιόδων άσκησης και "επισκέψεων μελέτης" στους κόλπους της Γενικής Γραμματείας του.

Αυτές οι περίοδοι άσκησης είναι αμειβόμενες.

Αν θέλετε να κάνετε πρακτική άσκηση στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, θα πρέπει να το δηλώσετε στην αίτηση σας! Στο γραφείο μας φιλοξενούμε 4 ασκούμενους τον χρόνο και θα ήταν χαρά μας να σας έχουμε στην ομάδα μας για να δείτε τον τρόπο που εργαζόμαστε και να συνδράμετε εποικοδομητικά στο έργο που επιτελούμε. Η περίοδος άσκησης είναι αμειβόμενη και περιλαμβάνει επίσκεψη στο ΕΚ στο Στρασβούργο όπου θα μπορείτε να παρακολουθήσετε το ΕΚ εν δράση.

 Αμειβόμενες περίοδοι άσκησης (stage) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ εδώ:

Ενημερωθείτε και εκμεταλευτείτε τις ευκαιρίες