Ενημερωθείτε και εκμεταλευτείτε τις ευκαιρίες

Επισκέψεις στο ΕΚ

Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να προσφέρει στο ευρύ κοινό την ευκαιρία να επισκεφθεί το Κοινοβούλιο και να γνωρίσει από κοντά τις δραστηριότητές του, καλωσορίζει οργανωμένες ομάδες επισκεπτών στους χώρους του στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο.

Οργανώνονται ενημερωτικές επισκέψεις για ομάδες που αποτελούνται από 20 έως 45 άτομα. Κατ' εξαίρεση, μπορούν να γίνουν δεκτές μεγαλύτερες ομάδες κατόπιν υποβολής αιτήσεως.

Οι επισκέψεις διαρκούν περίπου από μία ως δύο ώρες και περιλαμβάνουν μια γενική εισαγωγή από λειτουργό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφορικά με τον ρόλο και τις εργασίες του Σώματος. Εάν οι κοινοβουλευτικές εργασίες το επιτρέπουν, ενδέχεται να ακολουθήσει συζήτηση με Ευρωβουλευτές. Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεδριάζει, οι ομάδες θα μπορούν να παρακολουθούν "ζωντανά" τις συζητήσεις των Ευρωβουλευτών από τα θεωρεία των επισκεπτών. Η επίσκεψη αποβλέπει στην εμβάθυνση της γνώσης σχετικά με την ΕΕ.
Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Επιχορηγήσεις

Σχολειά και πανεπιστήμια, μπορούν να επισκεφτούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με δικά τους έξοδα ή να υποβάλλουν αίτηση ζητώντας επιχορήγηση (η οποία καλύπτει μέρος των εξόδων). Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε περιορισμένο αριθμό ομάδων (3) κάθε χρόνο, οι οποίες ασχολούνται με ευρωπαϊκά προγράμματα και έχουν δραστηριότητες με σαφή ευρωπαϊκή διάσταση, έτσι ώστε η επίσκεψη τους να έχει ενισχυτικό χαρακτήρα στις δραστηριότητές τους.
Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτές οι επισκέψεις δεν έχουν σχέση με το πρόγραμμα Εuroscola.

Πληροφορίες
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το πως θα μπορέσετε να επισκεφθείτε το Κοινοβούλιο ή για να υποβάλετε αίτηση επίσκεψης, παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε τη σελίδα με τις διάφορες ρυθμίσεις για κάθε τόπο εργασίας του ΕΚ.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Επισκέψεων και Σεμιναρίων στις Βρυξέλλες: E-mail: Vissem-CY@europarl.europa.eu Tel. 0032 (0)2 284 25 24 http://www.europarl.europa.eu/visiting/el/homepage.html